Tüüp

Tallinna infosüsteemides on eristatud 3 taset tegevusi. Primaarsed (sinised), sekundaarsed (hallid) ja tertsiaarsed (lingid). Ideaalis on ühes vaates kasutusel ainult üks primaarne nupp.

Primaarne nupp peaks alati tähistama tegevusvoo soovitud tulemust. N: otsingu puhul otsingu päringu tegemine, andmete sisestamisel salvestamine jne.

<button class="button ">
  Button
</button>
{
 "content": "Button"
}

Sekundaarne

<button class="button button--secondary">
  Button
</button>
{
 "content": "Button",
 "button-modifiers": "button--secondary"
}

Tertsiaarne

<button class="button button--triarity">
  Button
</button>
{
 "content": "Button",
 "button-modifiers": "button--triarity"
}

Kontrastne

Kontrastne nupp on reserveeritud erijuhtudeks, kus tavaline primaarne nupp ei ole oma taustaga (N: fotod) võrreldes piisavalt kontrastne.

<button class="button button--contrast">
  Button
</button>
{
 "content": "Button",
 "button-modifiers": "button--contrast"
}

Nupud teksti ja ikooniga

<div class="row">
  <div class="col-auto"><button class="button ">
    
    <i class="fas fa-cog button__icon--left" aria-hidden="true" ></i>
  Button
</button>
  </div>
  <div class="col-auto"><button class="button button--secondary">
    
    <i class="fas fa-cog button__icon--left" aria-hidden="true" ></i>
  Button
</button>
  </div>
  <div class="col-auto"><button class="button button--triarity">
    
    <i class="fas fa-cog button__icon--left" aria-hidden="true" ></i>
  Button
</button>
  </div>
  <div class="col-auto"><button class="button ">
  Button
    
    <i class="fas fa-cog button__icon--right" aria-hidden="true" ></i>
</button>
  </div>
  <div class="col-auto"><button class="button button--secondary">
  Button
    
    <i class="fas fa-cog button__icon--right" aria-hidden="true" ></i>
</button>
  </div>
  <div class="col-auto"><button class="button button--triarity">
  Button
    
    <i class="fas fa-cog button__icon--right" aria-hidden="true" ></i>
</button>
  </div>
</div>
{
 "content": "Button"
}

Nupud ikooniga

<button class="button ">
  
    
    <i class="fas fa-cog button__icon--center" aria-hidden="true" ></i>
</button>
{
 "content": null,
 "icon-center": "cog"
}