Arendajale

Arenduspõhimõtted

Tallinna UIG front-end kood on arendatud lähtuvalt järgmistest põhimõtetest:

 • • Komponendipõhine, korduvaid UI elemente tuleks käsitleda kui ühtset komponenti - sama kood annab igal pool ühe ja sama tulemuse.
 • Stiilide ja klassinimede kirjutamisel peab lähtuma Block Element Modifier (BEM) loogikast
 • Stiilid on kirjutatud SCSS süntaksis
 • Kood (html, scss, javascript) ja staatilised elemendid (assets) on jagatud komponendi põhiselt eraldi failideks.

Antud keskkonna genereerimiseks kasutatakse Fractal raamistikku.

UIG põhised klassid

Komponentide parema demo eesmärgil on kasutusel .uig- prefiksiga klassid, mille stiilid on defineeritud utils.css failis. Neid klasse ja faile ei ole vaja komponentide kasutamisel lisada!

Requirements

Arenduskeskkonna käivitamiseks ja rakenduse ehitamiseks on vajalik:

Paigaldamine

Rakenduse tööks vajalike lisamoodulite paigaldamine toimub:

npm install

Käivitamine

Arenduskeskkond: gulp dev

Staatilise rakenduse genereerimine: gulp

Gulp taskid

default

Vaikimis käivitatav task, mis:

 • genereerib komponentide stiilidest ühtse css faili
 • kombineerib “assets” failid (pildid, fondid, jms)
 • ehitab Staatilise Fractal keskkonna

dev

Arenduseks mõeldud task, mis:

 • genereerib komponentide stiilidest ühtse css faili
 • kombineerib “assets” failid (pildid, fondid, jms)
 • käivitab lokaalse Fractal rakenduse (http://localhost:3000)
 • jälgib failide muudatus ja uuendab automaatselt brauserit

Serverisse laadimine

Staatilise versiooni uuendamiseks tuleb:

 • ehitada Gulp taskiga uus versioon: gulp
 • laadida build kaustas olev sisu serverisse.

Vajalikud failid (14.05.2019): tallinn-uig-fractal.zip

v. (09.01.2019): tallinn-uig-fractal_09.01.2019.zip

v. (10.09.2018): tallinn-uig-fractal_10.09.2018.zip